Železnice Slovenskej republiky


Elektrické rušne a elektrické motorové vozne - Dvojsystémové rušne


Plynulá doprava rýchlikov na trati Bratislava – Praha, nevyžadujúca preprah na styku jednosmernej a striedavej elektrifikačnej sústavy v Kutnej Hore (dnes ČD) a neskôr i prevádzka na novoelektrifikovanej trati Bratislava – Púchov so stykovým miestom pred Púchovom, si vyžiadala dislokovať do depa Bratislava hl. od roku 1973 prvé dvojsystémové elektrické rušne radu ES 499.0. Tieto stroje boli z hľadiska elektrickej výzbroje konvenčnými jednosmernými rušňami s odporovou reguláciou (využívajúcou trvalo zaťažiteľné fechralové odporníky), ktoré mali pre umožnenie odberu energie zo striedavej napájacej sústavy nainštalovanú malú meniareň. Tá pozostávala z trakčného transformátora s pevným prevodom a kremíkového usmerňovača. Boli to doteraz najvýkonnejšie elektrické rušne ČSD (trvalý výkon 4 MW). Z tejto konštrukcie boli odvodené jednosmerné rušne E 499.2, zabezpečujúce významnú časť rýchlikovej dopravy na slovenskom úseku I. hlavného ťahu. Boli však pridelené iba českým rušňovým depám.

Prvou konštrukciou stavanou lokomotívkou Škoda v koncepcii úspornej tyristorovej regulácie v oboch napájacích systémoch boli stroje radu ES 499.1. Ich výroba začala už roku 1980, na Slovensko sa však dostali až roku 1988. Od tejto konštrukcie boli odvodené jednosmerné rušne E 499.3striedavé rušne S 499.2.

 

 

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty