Železnice Slovenskej republiky


Zrušené železnice


Vedľa výstavby a rekonštrukcie rôznych železničných zariadení došlo tiež k likvidácii niekoľkých železničných tratí. Išlo najmä o železnice Mníšek nad Hnilcom – Smolnícka Huta(úzkorozchodná – 1965), Ružomberok – Korytnica (úzkorozchodná – 1974), Lučenec – HaličTrstená – Suchá Hora a Trebatice – Rakovice.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty