Železnice Slovenskej republiky


Miestna železnica Levice - Šurany


Stavebná firma Fried a Adorján v Budapešti získala koncesiu na výstavbu a prevádzkovanie železnice medzi stanicami MÁV levice a Šurany nariadením MO č. 94714/913.XII.17. Pre realizáciu svojho zámeru využila medzi Šuranmi a Úľanmi n. Žitavou trať Miestnej železnice v údolí Žitavy, v zvyšnom úseku postavila novú železnicu. Jej súčasťou bola tiež pomerne dlhá vlačka v Dolnom Ohaji do tamojšieho liehovaru.

Vďaka priaznivým smerovým a výškovým pomerom (40 % trate viedlo rovinou a iba 35 % oblúkmi) si výstavba 37,8 km dlhej železnice nevyžiadala rozsiahle zemné práce. Napriek tomu boli stavebné náklady v dôsledku výstavby 99 mostov a priepustov celkovej dĺžky 301 m i potrebnej úpravy koncových staníc pomerne vysoké – 4 852 000 K. Najdlhší most dĺžky 78 m cez Hron mal oceľovú konštrukciu. Na trati bolo 9 staníc, 1 zastávka, 8 strážnych stanovíšť a 62 úrovňových priecestí, z ktorých však boli iba 3 kryté závorami. Prvý vlak po dostavanej železnici prešiel 25.9.1914.

©  ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty