Železnice Slovenskej republiky


Správa majetku ŽSR Bratislava


Hlavným poslaním Správy majetku ŽSR Bratislava je správa a údržba majetku, nakladanie s nehnuteľným majetkom ŽSR, vykonávanie správy budov, pozemkov a inžinierskych sietí a vytváranie podmienok pre ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.

kontakty

Ing. Dušan Šefčík

riaditeľ Správy majetku ŽSR Bratislava

Kontakt

Tel. sekretariát: 02/2029 7785
Email sekretariát: sm.ba@zsr.sk

Oblastné správy majetku:

Oblastná správa majetku Trnava

Bratislavská 6/E
917 02 Trnava
tel. sekretariát: 033/229 2108
email: osmtt@zsr.sk
Kožányiová Alexandra, JUDr. - Vedúca Oblastnej správy majetku Trnava, tel: 033/229 5694, 0911 355 024

Oblastná správa majetku Košice
Štefánikova 60
040 01 Košice
tel. sekretariát: 055/ 229 3284
email: osmke@zsr.sk
Pindroch Martin, Ing. - Vedúci Oblastnej správy majetku Košice, tel: 055/229 3270, 0903 520 036

Oblastná správa majetku Žilina
P. O. Hviezdoslava 21
010 01 Žilina
tel. sekretariát: 041/ 229 2108
email: osmza@zsr.sk
Bláhová Jana, Ing. - Vedúca Oblastnej správy majetku Žilina, tel: 041/229 5182, 0911 066 786

Oblastná správa majetku Zvolen
M. R. Štefánika 2
960 02 Zvolen
tel. sekretariát: 045/229 4916
email: osmzv@zsr.sk
Víťazka Miroslav, Ing. - Vedúci Oblastnej správy majetku Zvolen, tel: 045/229 4900, 0903 585 418 Právne dokumenty