Železnice Slovenskej republiky


Železnica Spišské Podhradie - Spišské Vlachy


Koncesiu pre výstavbu a prevádzku železnice zo stanice KBŽ v Spišských Vlachoch do Spišského Podhradia získal na základe nariadenia MO č. 18541/94.III.20 podhradský mešťanosta Alexander Fest.

Výstavba 9,5 km dlhej železnice stála 660 000 K. Prvý vlak prišiel do Spišského Podhradia 14.10.1894.

Trakčnú službu na trati vykonávali 3 rušne vyrobené mníchovskou lokomotívkou Krauss pôvodne pre železnicu Budapešť – Pécs. KBŽ ich zaradila do triedy XIIa a pridelila im inventárne čísla 551 – 553. ČSD im neskôr určila radové označenie 310.6.

Údržba rušňov sa vykonávala vo výhrevni vybudovanej v Spišskom Podhradí.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty