Železnice Slovenskej republiky


Miestna železnica Nitra - Zbehy - Radošina


Nariadením MO 52781/909.VII.7 bola udelená firme G. Gregersen a synovia v Budapešti koncesia pre výstavbu a prevádzkovanie železnice spájajúcej Nitru a Radošinu. Na základe peážnych zmlúv použil koncesionár medzi Nitrou a Lužiankami trať štátnej železnice a medzi Lužiankami a Zbehami zasa trať Uhorskej severozápadnej miestnej železnice, takže ako novostavba vznikol iba úsek Zbehy – Radošina s vlečkou do radošinského kameňolomu. Neskôr sa uvažovalo o predĺžení trate do Piešťan, ale pre vysoké náklady sa zámer neuskutočnil.

Stavba bola v dôsledku vysokých nákladov na vyvlastnenie pozemkov a rozsiahlych zemných prác pomerne drahá – železnica s dĺžkou 24,8 km stála 2 503 000 K. Na trati s 5 stanicami, 2 nákladiskami, 3 zastávkami a 3 strážnymi stanovišťami bolo treba vybudovať celkom 73 mostov a priepustov. Zo 40 úrovňových priecestí bolo krytých závorami iba šesť. Prvý vlak prešiel po dokončenej železnici 26.11.1909.

©  ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty