Železnice Slovenskej republiky


Výročné správy


Výročná správa 2021

Výročná správa 2021 Stiahnuť

Výročná správa 2020

Výročná správa 2020 Stiahnuť

Výročná správa 2019

Výročná správa 2019 Stiahnuť

Výročná správa 2018

Výročná správa 2018 Stiahnuť

Výročná správa 2017

Výročná správa 2017 Stiahnuť

Výročná správa 2016

Výročná správa 2016 Stiahnuť

Výročná správa 2015

Výročná správa 2015 Stiahnuť

Výročná správa 2014

Výročná správa 2014 Stiahnuť

Výročná správa 2013

Výročná správa 2013 Stiahnuť

Výročná správa 2012

Výročná správa 2012 Stiahnuť

Výročná správa 2011

Výročná správa 2011 Stiahnuť

Výročná správa 2010

Výročná správa 2010 Stiahnuť

Výročná správa 2009

Výročná správa 2009 Stiahnuť

Konsolidovaná výročná správa 2009

Konsolidovaná výročná správa 2009 Stiahnuť

Výročná správa 2008

Výročná správa 2008 Stiahnuť

Konsolidovaná výročná správa 2008

Konsolidovaná výročná správa 2008 Stiahnuť

Výročná správa 2007

Výročná správa 2007 Stiahnuť

Výročná správa 2006

Výročná správa 2006 Stiahnuť

Výročná správa 2005

Výročná správa 2005 Stiahnuť

Výročná správa 2004

Výročná správa 2004 Stiahnuť

Výročná správa 2003

Výročná správa 2003 Stiahnuť

Výročná správa 2002

Výročná správa 2002 Stiahnuť

Výročná správa 2001

Výročná správa 2001 StiahnuťPrávne dokumenty