Železnice Slovenskej republiky


Miestna železnica Kežmarok - Spišská Belá


Koncesia bola udelená nariadením MO č. 28833/91.V.8, koncesionárom Jurajovi Koromzayovi, Tichomírovi Gerevichovi, Augustínovi Greschovi a Augustínovi Kaltsteinovi. Stavebné práce vykonala firma Schossberger a Lederer.

Výstavba 8,1 km dlhej železnice stála 610 000 K. Prevádzka na nej sa začala 6.6.1892.

Jedným z hnacích vozidiel miestnej železnice bol rušeň triedy XII, vyrobený lokomotívkou Budapest v roku 1891 (výr. č. 407). KBŽ, zabezpečujúca prevádzku miestnej železnice, ho evidovala pod inventárnym číslom 521. ČSD mu neskôr pridelili číslo 310.501.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty