Železnice Slovenskej republiky


Miestna železnica Rimavská Sobota - Poltár


Koncesia na výstavbu železnice, vychádzajúcej zo stanice MÁV v Rimavskej Sobote a smerujúcej cez Hrnčiarske Zálužany do stanice Poltár Lučeneckej miestnej železnice, bola udelená na základe zákonného článku č. XIX/1912 nariadením MO č. 19978/912.III.21 stavebnej firme Bratia Grünwaldovci a Schiffer z Budapešti.

Na trati dlhej 29,9 km boli 3 stanice a 3 zastávky. Jej výstavba stála 3 682 000 K. Prevádzka na železnici sa začala v týchto termínoch:

  • Ožďany – Poltár     6.11.1913
  • Rimavská Sobota – Ožďany     23.11.1913

©  ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty