Železnice Slovenskej republiky


Výskumný a vývojový ústav železníc


VÝSKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV ŽELEZNÍC ŽILINA

Hlavným poslaním VVÚŽ je výkon merania, monitoringu a diagnostiky pre subsystémy železníc a ich prvky a zároveň výkon defektoskopie, metrológie a revízií UTZ. V súlade so stratégiou rozvoja železníc koordinuje a spolupracuje na aktivitách v rámci tvorby a realizácii technického a inovačného rozvoja železníc a rieši úlohy aplikovaného výskumu a vývoja. Podieľa sa na úlohách, vyplývajúcich pre železnice z legislatívy.

Ing. Ján Urda, PhD.

riaditeľ

Kontakt

Tel.: 041/229 2620, 02/2029 5090
Fax: 041/229 2622, 02/5556 5867
Email: vvuzza@zsr.sk
Adresa: Hviezdoslavova 31, 010 02 Žilina

 Pracoviská VVÚŽ:

Viac informáciíPrávne dokumenty