Železnice Slovenskej republiky


Košice


Ing. Igor POLÁK - OR Košice

Ing. Igor POLÁK

Riaditeľ

Kontakt

Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice

Tel.: 055/229 4004 Otázky, informácie a sťažnosti týkajúce sa OSOBNEJ DOPRAVY   (meškanie vlaku, poloha vlaku, podmienky prepravy, zľavy, možnosti cestovania, cestovné lístky, koľajové vozidlá - vozne, hnacie vozidlá, redukcia vlakov osobnej dopravy) adresujte priamo konkrétnemu DOPRAVCOVI (ZSSK, RegioJet a pod.)
E-mail: ORKE.sekretariat@zsr.sk

Stiahnuť fotografie

Sídlo oblastného riaditeľstva v Košiciach OR Košice ako jediné má vo svojej správe všetky rozchody: spolu 762,870 km jednokoľajných tratí normálneho rozchodu, spolu 259,349 km dvojkoľajných tratí normálneho rozchodu, 98,718 km jednokoľajných tratí širokého rozchodu. Ďalej spravuje 40,774 km jednokoľajných tratí TEŽ. Na tratiach je 19 tunelov v celkovej dĺžke 13,125 km, z toho je 14 tunelov jednokoľajných v dĺžke 8,868 km a 5 dvojkoľajných v dĺžke 4,257 km. Najdlhším z dvojkoľajných tunelov na Slovensku je Bujanovský tunel v celkovej dĺžke 3,410 km (najdlhší tunel na Slovensku je jednokoľajný Čremošianský tunel o dĺžke 4,698 km). Právne dokumenty