Železnice Slovenskej republiky


Archív


 

Ide o zákazky spolufinancované z prostriedkov EÚ obstarávané podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v čase neexistencie profilu na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, kedy mali Železnice Slovenskej republiky, v skrátenej forme "ŽSR" povinnosť archivovať zverejnenú dokumentáciu z verejného obstarávania na svojej webovej stránke.Právne dokumenty