Železnice Slovenskej republiky


Žilina


Ing. Krzysztof Awsiukiewicz

riaditeľ

Kontakt

ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina
Tel.: 041/229 5112      Otázky, informácie a sťažnosti týkajúce sa OSOBNEJ DOPRAVY   (meškanie vlaku, poloha vlaku, podmienky prepravy, zľavy, možnosti cestovania, cestovné lístky, koľajové vozidlá - vozne, hnacie vozidlá, redukcia vlakov osobnej dopravy)  adresujte priamo konkrétnemu  DOPRAVCOVI( ZSSK, RegioJet a pod. ).
E-mail: ORZA.sekretariat@zsr.sk

Stiahnuť fotografie

Sídlo oblastného riaditeľstva v ŽilineOblastné riaditeľstvo Žilina  sídli na Ul.1. mája 34. OR tvorí hranicu s dvoma štátmi (Česko, Poľsko) , s troma oblastnými riaditeľstvami (Trnava, Zvolen, Košice) a rozkladá sa v troch krajoch SR: v Trenčianskom, Žilinskom a v časti Prešovského kraja. Organizačne je členené na tri sekcie železničnej infraštruktúry, jednu sekciu riadenia dopravy, 9 samostatných železničných staníc, 39 nesamostatných železničných staníc, ako aj 18 stredísk miestnej správy a údržby. Stavebná dĺžka tratí v OR Žilina je 517,761 km, stavebná dĺžka koľají je 1190,132 km, počet výhybiek 1599.  V obvode OR Žilina je 385  železničných priecestí, 385 mostov, 6 tunelov, 794 priepustov a 646 budov. Oblastné riaditeľstvo Žilina je jediné riaditeľstvo ŽSR na Slovensku, ktoré má v správe Zvarovacie a regeneračné stredisko Vrútky s pôsobnosťou v celom obvode ŽSR.     

 

 

 Právne dokumenty