Železnice Slovenskej republiky


Popis pracovných profesií


 

Úsek riadenia dopravy

Úsek železničných tratí a stavieb

Úsek oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechnika a energetika

 

 Právne dokumenty