Železnice Slovenskej republiky


Trnava


Mgr. Ivan Sovič

Riaditeľ

Kontakt

Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

Tel.: 033 229 4266  Otázky, informácie a sťažnosti týkajúce sa OSOBNEJ DOPRAVY   (meškanie vlaku, poloha vlaku, podmienky prepravy, zľavy, možnosti cestovania, cestovné lístky, koľajové vozidlá - vozne, hnacie vozidlá, redukcia vlakov osobnej dopravy) adresujte priamo konkrétnemu DOPRAVCOVI (ZSSK, RegioJet a pod.)
E-mail: ORTT.sekretariat@zsr.sk

Stiahnuť fotografie

Sídlo oblastného riaditeľstva v TrnaveOblastné riaditeľstvo Trnava spravuje 1 015,696 km tratí, z toho elektrifikovaných 557,333 km, 541 železničných priecestí a priechodov a 2 701 výhybiek. V jeho obvode sa nachádza 499 mostov, 11 tunelov, ktoré spravuje Mostný obvod a 892 budov, ktoré spravuje Správa majetku ŽSR. Riadenie dopravy sa na 290 km tratí vykonáva z centra riadenia dopravy Trnava a z riadiacich staníc DOT, kde je obsluhovaných 23 dopravní: Trnava =5, Dunajská Streda = 9, Jablonica = 5, Nové Mesto nad Váhom = 4. V OR Trnava je 18 samostatných ŽST, 109 nesamostatných dopravní pričlenených k samostatným ŽST a 111 zastávok. OR Trnava má 9 prechodových pohraničných staníc a 5 výmenných staníc so susednými oblastnými riaditeľstvami.Právne dokumenty