Železnice Slovenskej republiky


Výkonné pracoviská úseku riadenia dopravy


VÝKONNÉ PRACOVISKÁ SEKCIE RIADENIA DOPRAVY

Kollárova 36, Trnava, Tel: 033 229 4230, e-mail: ORTT_SRD@zsr.sk 

Otázky, informácie a sťažností týkajúce sa osobnej dopravy (meškanie vlaku, poloha vlaku, podmienky prepravy, zľavy, možnosti cestovania, cestovné lístky, koľajové vozidlá - vozne, hnacie vozidlá, redukcia vlakov osobnej dopravy) kontaktujte priamo:

Štátny dopravca:                              ZSSK a. s., na adresu: info@slovakrail.sk

Prípadne súkromí dopravcovia:    RegioJet a. s.,  www.regiojet.sk 
                                                            LEO Express a.s., www.le.cz
                                                            Arriva vlaky s.r.o., www.arriva-vlaky.cz

Taktiež prípadné informácie a sťažnosti týkajúce sa nákladnej dopravy zasielajte na adresu: infoservis@zscargo.sk,
prípadne ďalší nákladní dopravcovia: kontakt na webe.

ŽST Bratislava hlavná stanica

Námestie Franza Liszta 1, Bratislava hlavná stanica

Kontakt

Tel.: 02 2029 4490
E-mail: ZST.Bhl@zsr.sk 

 

ŽST Bratislava Petržalka

Kopčianska 1, Bratislava

Kontakt

Tel.: 02 2029 7640
E-mail: ZST.BP@zsr.sk

 

ŽST Bratislava východ

Východná 2, Bratislava

Kontakt

Tel.: 02 2029 5890
E-mail: ZST.BAv@zsr.sk

 

ŽST Devínska Nová Ves

Mlynská 6/A, Bratislava

Kontakt

Tel.: 02 2029 7859
E-mail: ZST.DNV@zsr.sk

 

ŽST Dunajská Streda

Bratislavská cesta 1, Dunajská Streda

Kontakt

Tel.: 031 229 6740
E-mail: ZST.DS@zsr.sk

 

ŽST Galanta

ul. 29.augusta, Galanta

Kontakt

Tel.: 031 229 6390
E-mail: ZST.Galanta@zsr.sk

 

ŽST Jablonica

Nádražná 272, Jablonica

Kontakt

Tel.: 034 229 5850
E-mail: ZST.Jablonica@zsr.sk

 

ŽST Komárno

Železničná 12, Komárno

Kontakt

Tel.: 035 2259 3490
E-mail: ZST.Komarno@zsr.sk

 

ŽST Kúty

Železničiarska 828, Kúty

Kontakt

Tel.: 034 229 4100
E-mail: ZST.Kuty@zsr.sk

 

ŽST Nitra

Staničná 6, Nitra

Kontakt

Tel.: 037 229 4490
E-mail: ZST.Nitra@zsr.sk

 

ŽST Nováky

Gašpara Košťála 159, Nováky

Kontakt

Tel.: 065 085 3640
E-mail: ZST.Novaky@zsr.sk

 

Nové Mesto nad Váhom

Železničný uzol 11, Nové Mesto nad Váhom

Kontakt

Tel.: 032 229 1490
E-mail: ZST.NMnV@zsr.sk 

 

Nové Zámky

Námestie republiky 8, Nové Zámky

Kontakt

Tel.: 035 229 2490
E-mail: ZST.NZamky@zsr.sk

 

ŽST Prievidza

ul. T. Vansovej 9, Prievidza

Kontakt

Tel.: 046 229 8440
E-mail: ZST.Prievidza@zsr.sk

 

ŽST Štúrovo

Železničný rad 14, Štúrovo

Kontakt

Tel.: 036 229 4490
E-mail: ZST.Sturovo@zsr.sk

 

ŽST Topoľčany

M. Rázusa 4214/17, Topoľčany

Kontakt

Tel.: 038 229 5490
E-mail: ZST.Topolcany@zsr.sk 

 

ŽST Trnava

Kollárova 36, Trnava

Kontakt

Tel.: 033 229 4490
E-mail: ZST.Trnava@zsr.sk

 Právne dokumenty