ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Výskumný a vývojový ústav železníc


 

Hlavným poslaním VVÚŽ je výkon merania, monitoringu a diagnostiky pre subsystémy železníc a ich prvky a zároveň výkon defektoskopie, metrológie a revízií UTZ. V súlade so stratégiou rozvoja železníc koordinuje a spolupracuje na aktivitách v rámci tvorby a realizácii technického a inovačného rozvoja železníc a rieši úlohy aplikovaného výskumu a vývoja. Podieľa sa na úlohách, vyplývajúcich pre železnice z legislatívy.

 

Kontakty

 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
VÝSKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV ŽELEZNÍC ŽILINA
Hviezdoslavova 31
010 02 Žilina

Kontakt

E-mail: vvuzza@zsr.sk

Viac informácií