ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Kontakty


Ing. Ján Urda, PhD.

Riaditeľ 

Kontakt

Tel.: 041/229 1347, 0911 670 840
Fax: 041/229 1346
E-mail: urda.jan@zsr.sk 
Adresa: 1. mája 34, 010 02 Žilina