ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

O nás


Úlohou VVÚŽ a jeho akreditovaného skúšobného laboratória je výkon merania, monitoringu a diagnostiky pre subsystémy železníc a ich prvky. Významnou činnosťou je výkon defektoskopie, metrológie a revízií UTZ, aktivity v rámci tvorby a realizácii technického a inovačného rozvoja železníc, riešenie úloh aplikovaného výskumu a vývoja a podiel na úlohách, vyplývajúcich pre železnice z platnej legislatívy.