Železnice Slovenskej republiky


Kontakt na hovorcu


Transparentná komunikácia našej spoločnosti a vzájomný dialóg založený na jasných, zrozumiteľných a promptných vyjadreniach sú základom našej spolupráce s novinármi a zástupcami médií. Tím odboru komunikácie je pracovníkom médií k dispozícii a teší sa na dialóg. Záleží nám na dobrej povesti a kvalite poskytovaných informácií, ktoré závisia do značnej miery aj od dobrej a otvorenej spolupráce s médiami. Proaktívna komunikácia o všetkom podstatnom, čo sa deje v ŽSR, je princíp našej firemnej komunikácie.

HovorKYŇA

Ria Feik Achbergerová - hovorkyňa ŽSR

Ria Feik Achbergerová

hovorkyňa ŽSR

Kontakt

Sekretariát: 02/2029 3168
Hovorca: 0902 082 531
Email: hovorca@zsr.sk

                                                              Fotky na stiahnutie: Ria Feik Achbergerová - hovorkyňa ŽSR                    

Skôr ako požiadate o informáciu – upozornenie. Prvého januára 2002 vznikla na Slovensku Železničná spoločnosť, akciová spoločnosť (ZSSK) ktorá sa odčlenila od Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). A následne 1. januára 2005 sa táto spoločnosť rozdelila na dva samostatné právne subjekty. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) zabezpečuje osobnú dopravu a druhý podnik, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZS Cargo) zabezpečuje nákladnú dopravu (štátny dopravcovia). 

Preto otázky, informácie a sťažností týkajúce sa osobnej dopravy (podmienky prepravy, zľavy, možnosti cestovania, cestovné lístky, koľajové vozidlá - vozne, hnacie vozidlá, redukcia vlakov osobnej dopravy) zasielajte priamo:

Taktiež prípadné informácie a sťažnosti týkajúce sa nákladnej dopravy zasielajte na adresu:Právne dokumenty