Železnice Slovenskej republiky


E-shop


ŽSR ponúkajú na tejto stránke možnosť výberu a zakúpenia kníh so železničnou tematikou a propagačných predmetov. Ceny uvedených tovarov sú uvádzané vrátane DPH.

Ku konečnej cene objednaného tovaru bude pri jeho preberaní kupujúcemu fakturované poštovné v zmysle platného cenníka Slovenskej pošty, a.s. ("bod 7. Ceny"  Obchodných podmienok).

Pri osobnom odbere na adrese: Generálne riaditeľstvo ŽSR, Klemensova č.8, Bratislava, Podateľňa v čase: utorok 12:30 - 14:30 hod. a štvrtok 12:30 - 14:30 hod. je platba možná iba v hotovosti.

Upozornenie:  Zásielku na dobierku do zahraničia neposielame. V prípade záujmu o tovar je možné uhradiť sumu objednávky vopred na bankový účet ŽSR. 

Vybrať si môžete z troch účtov uvedených na adrese ucty_zsr.pdf. K platbe je potrebné uviesť variabilný symbol 0000858101. Po pripísaní sumy na bankový účet, ŽSR zašlú zásielku na Vami uvedenú adresu.


Právne dokumenty