Železnice Slovenskej republiky


Album železničných koľajových vozidiel na Slovensku, časť I.


Album železničných koľajových vozidiel na Slovensku, časť I.

Prierez minulosťou a súčasnosťou v oblasti železničných koľajových vozidiel spolu s informáciami z prevádzky hnacích vozidiel v nedávnej i dávnejšej minulosti.

  • Autor: Ladislav Kuruc
  • Počet strán: 255
  • Ilustrácie: farebné a čiernobiele fotografie
  • Rozmery: 220 × 290 mm
  • Jazyk: slovenský jazyk
  • ISBN: 978-80-89569-13-7
  • Rok vydania: 2017
29,80 €


Právne dokumenty