Železnice Slovenskej republiky


Obstarávanie právnych služieb


V zmysle úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 17. apríla 2019 č. 181 sú Železnice Slovenskej republiky povinné dodržiavať pravidlá, ktorými sa upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov. Na tomto mieste nájdete všetky informácie, ktoré  sú Železnice Slovenskej republiky povinné v zmysle pravidiel zverejňovať.Právne dokumenty