Železnice Slovenskej republiky


Kontaktujte nás


Duálne vzdelávanie:

Email: dual@zsr.sk

Tel. číslo: 0904746553

Štipendijný program:

Email: stipendium@zsr.sk

Tel. číslo: 0904898750

Prax,  stáže, záverečné práce:

Email: stipendium@zsr.sk

Tel. číslo: 0904898750 – stredné školy

Tel. číslo: 0903469641 – vysoké školy

Posielanie žiadostí o prijatie do zamestnania:

Email: kariera@zsr.sk

Tel. číslo: +421 904 699 560

Daňové vyhlásenie (pre štipendistov)

Email: stipendium@zsr.sk

Tlačivo k daňovému vyhláseniu 

Žiadosť o informácie z oblasti ľudských zdrojov (napr.: zápočtové listy):

Email: GRO510@zsr.sk

Vzor žiadosti o dodanie zápočtového listu Právne dokumenty