Železnice Slovenskej republiky


Registrácia dodávateľov


Železnice Slovenskej republiky majú v súčasnosti systém registrácie dodávateľov, kde sa môže prostredníctvom elektronických prostriedkov registrovať každý, kto prejaví záujem zúčastňovať sa postupov zadávania zákaziek realizovaných Železnicami Slovenskej republiky.

Informácie o systéme registrácie dodávateľov sú dostupné – TU.Právne dokumenty