Železnice Slovenskej republiky


Organizačné členenie


Členenie Oblastného riaditeľstva Žilina

Aparát Oblastného riaditeľstva Žilina

 • Kancelária riaditeľa
 • Oddelenie krízového riadenia ochrany
 • Oddelenie prevádzkovej ekonomiky, logistiky a služieb

Sekcia riadenia dopravy

 • Oddelenie riadenia dopravy
 • Oddelenie technologické

Výkonné pracoviská sekcie – Železničné stanice

 • Železničná stanica Púchov
 • Železničná stanica Žilina
 • Železničná stanica Čadca
 • Železničná stanica Žilina – Teplička
 • Železničná stanica Vrútky
 • Železničná stanica Kraľovany
 • Železničná stanica Oravský Podzámok
 • Železničná stanica Ružomberok
 • Železničná stanica Liptovský Mikuláš

Sekcia železničných tratí a stavieb

 • Oddelenie prevádzky
 • Oddelenie technické
 • Oddelenie dopravných prostriedkov a mechanizácie

Výkonné pracoviská sekcie – Strediská miestnej správy a údržby

 •  SMSÚ ŽTS Traťový obvod Trenčín
 •   SMSÚ ŽTS Traťový obvod Žilina
 •   SMSÚ ŽTS Traťový obvod Vrútky
 •   SMSÚ ŽTS Traťový obvod Liptovský Mikuláš
 •    SMSÚ ŽTS Mechanizačno-dopravné stredisko Žilina
 •    SMSÚ ŽTS Mechanizačno-dopravné stredisko Trenčianska Teplá
 •    SMSÚ ŽTS Zvarovacie a regeneračné stredisko Vrútky

Sekcia elektrotechniky a energetiky

 • Oddelenie prevádzky
 • Oddelenie technické
 • Oddelenie riadenia

Výkonné pracoviská sekcie – Strediská miestnej správy a údržby

 • SMSÚ EE Trakčné vedenie Púchov
 • SMSÚ EE Trakčné vedenie Žilina
 • SMSÚ EE Trakčné vedenie Liptovský Mikuláš
 • SMSÚ EE Napájacie a spínacie stanice a Špeciálne zariadenia Žilina
 • SMSÚ EE Silnoprúdové zariadenia Vrútky

Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky

 • Oddelenie zabezpečovacej techniky a dispečerských systémov ŽI
 • Oddelenie oznamovacej techniky a informačných systémov ŽI
 • Oddelenie technické

Výkonné pracoviská sekcie – Strediská miestnej správy a údržby

 •  SMSÚ OZT Zabezpečovacia technika Trenčianska Teplá
 •  SMSÚ OZT Zabezpečovacia technika Žilina
 •   SMSÚ OZT Zabezpečovacia technika Vrútky
 •   SMSÚ OZT Káblová technika Žilina
 •   SMSÚ OZT Oznamovacia technika Žilina
 •   SMSÚ OZT Servis opráv  Žilina

 

SCHÉMA ORGANIZAČNÉHO ČLENENIAPrávne dokumenty