Železnice Slovenskej republiky


Miestna železnica Lučenec - Halič


Koncesia na vybudovanie a prevádzku trate, vychádzajúcej zo stanice MÁV Lučenec a smerujúcej do obce Halič, bola udelená nariadením MO č. 40001/906.VII.3 podnikateľovi Arminovi Pallósovi z Budapešti. Koncesia ukladala okrem iného povinnosť vybudovať vlečky do továrne G. Rakottyai a synovia, liehovaru Herzog a Kohn a textilky v Haliči.

Na 9,5 km dlhej trati boli okrem koncovej stanice iba dve zastávky. Z 13 úrovňových priecestí bolo závorami vybavené jedno. Výstavba železnice stála 627 000 K. Prevádzka na nej sa začala 19.12.1906.

©  ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty