Železnice Slovenskej republiky


Miestna železnica v údolí Levoče


Výstavba a prevádzka miestnej železnice zo stanice KBŽ v Spišskej Novej Vsi do Levoče bola povolená nariadením MO č. 68087/91.X.18 koncesionárom Kolomanovi Szoenyeiovi, Arturovi Probstnerovi a Leopoldovi Spitzovi.

Náklady na výstavbu 12 km dlhej železnice dosiahli rovný milión K. Prvý vlak zo Spišskej Novej Vsi do Levoče prišiel 8.11.1892.

Trakčnú službu na železnici zabezpečovali 2 rušne, vyrobené v roku 1892 lokomotívkou Budapest (výr. č. 464 a 465). Rušne boli označené číslami 1 a 2, KBŽ ich zaradila do triedy XII s inventárnymi číslami 525 a 526. ČSD im neskôr pridelili označenie 310.505 a 310.506.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty