Železnice Slovenskej republiky


Hontianska župná železnica


Ďalšími zaujímavým projektom bola výstavba trate, vedúcej zo stanice MÁV Šahy cez Tupú a Hontianske Nemce do Krupiny a ďalej z Krupiny do stanice MÁV Zvolen, ako i trate, odbočujúcej z Hontianskych Nemcov do stanice MÁV Banská Štiavnica. Koncesia na jej výstavbu a prevádzku bola vydaná nariadením MO č. 20171/98.III.28 Ladislavovi Ivankovi, zástupcovi výboru pre realizáciu miestnych železníc Hontianskej župy. Z celého veľkorysého zámeru sa však napokon podarilo vybudovať iba trať zo Šiah do Krupiny.

Výstavba 40,2 km dlhej železnice stála 4 000 000 K. Vyžiadala si vybudovať násypy vysoké až 17 m a zárezy hlboké 15 m. Na trati so 4 stanicami boli postavené 4 výpravné budovy so skladmi, 1 sklad obilia, 1 remíza rušňov a 14 strážnych stanovíšť. Zo 71 úrovňových priecestí trate boli závorami kryté iba 3. Prevádzka na železnici sa začala 7.4.1899.

©  ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty