Železnice Slovenskej republiky


Miestna železnica Čadca - Makov


Koncesia pre výstavbu a prevádzku trate, vychádzajúcej zo stanice KBŽ v Čadci a smerujúcej cez Turzovku do Makova, bola udelená nariadením MO č. 25182/913.IV.8 Ing. Edmundovi Bleuerovi z Budapešti. Výstavba 27,1 km dlhej železnice stála 3 658 000 K a prevádzka na nej bola otvorená 9.7.1914. Na trati bolo pôvodne 5 staníc a 4 nákladiská.

©  ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty