Železnice Slovenskej republiky


Železnica Banská Bystrica - Harmanec


Koncesia na výstavbu a prevádzku železnice, vychádzajúcej zo stanice MÁV v Banskej Bystrici a pokračujúcej cez Uľanku do Harmančoku (Harmanec) – kde trať končila pri papierni, bola udelená nariadením MO č. 48440/913.VII.1 budapeštianskym podnikateľským subjektom: Ing. Viliamovi Fórisovi a stavebnému podnikateľstvu Fried a Adorján.

Na trati boli 3 stanice a 2 zastávky. V dôsledku použitia pomerne ťažkého zvršku (28 kg/m) a vykonanej prestavby železničnej stanice Banská Bystrica bola táto trať jednou z najdrahších železničných novostavieb na území Slovenska – cena železnice, dlhej iba 12,8 km, sa vyšplhala na neuveriteľné 2 956 000 K (t.j. viac, než 227 000 K/km). Pravidelná doprava sa tu začala 30.11.1913.

©  ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty