Železnice Slovenskej republiky


Železnica Topoľčany - Bošany - Trenčín


Trať v tejto trase sa mala stať súčasťou Uhorskej severozápadnej železnice, projektovanej H. B. Strousbergom už v roku 1870. Zámer však nebol uskutočnený a prípravné práce na výstavbe železnice spájajúcej Topoľčany a Trenčín sa na naliehanie miestnych podnikateľov, najmä Adolfa Schmitta, bratov Thonetovcov a Mikuláša Zaya, usilujúcich o rozšírenie odbytových možností pre výrobky svojich tovární – bošanských garbiarní, továrne na ohýbaný nábytok vo veľkých Uherciach a sklárne v Uhrovci, rozbehli až v prvej polovici 90. rokov. Po stanovení trasy železnice bola koncesia udelená MO č. 58777/99.VIII.5 koncesionárovi Ing. Izidorovi Környeimu z Budapešti. Trať lokálnej železnice začínala v stanici Topoľčany, avšak úsek medzi Topoľčanmi a Bošanmi používala na základe peážnej zmluvy spoločne so štátnou železnicou. Výstavba miestnej železnice sa uskutočnila v čase od 1.5.1900 do 17.8.1901.

Na 48,7 km dlhej trati, ktorej 80 % viedlo na stúpaní a 36 % v oblúkoch, bolo postavených dovedna 131 mostov a priepustov. Medzi stanicami Chynorany a Trenčín ležalo na trati 6 staníc, 4 nákladiská, 10 strážnych stanovíšť a 87 úrovňových priecestí, z ktorých boli kryté závorami iba 3. Výstavba železnice stála 4 670 000 K. Prevádzka na nej bola otvorená 18.8.1901. Vzhľadom na ťažké trakčné pomery tu slúžili výkonné tendrovky triedy XIVa MÁV (410.0 ČSD).

 

©  ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty