Železnice Slovenskej republiky


Miestna železnica Zlaté Moravce - Kozárovce


Koncesia na výstavbu a prevádzku železnice, ktorá vychádzala zo stanice Zlaté Moravce a pokračovala cez Prílepy k astávke Kozárovce, bola udelená na základe zákona č. XVIII/1912 nariadením MO č. 19980/912.III.22 továrnikovi Albertovi Petöovi zo Zlatých Moraviec a Ing. Vojtechovi Gersterovi z Budapešti.

Na 19,1 km dlhej trati s 3 stanicami a 1 zastávkou boli vybudované výpravné budovy, sklady a 1 strážne stanovište. Všetkých 38 úrovňových priecestí bolo bez závor. Zastávka Kozárovce bola v súvislosti s výstavbou tejto železnice prebudovaná na prípojnú železničnú stanicu. Výstavba tejto železnice stála 1 642 000 K a prevádzka na nej bola otvorená 14.12.1912.

©  ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty