Železnice Slovenskej republiky


Konštrukcia parných rušov


Zaujímavými modernizáciami, ktoré sa v tomto období objavili na parných rušňoch, dodávaných SŽ, sa stali ventilové rozvody Lentz s rotujúcou (stroje 524.1 z ČKD) i konvenčnou kulisou (rušne z Floridsdorfu). Významným hybným motivom vývoja lokomotívnej konštrukcie v období 2. svetovej vojny bol vojnový surovinový nedostatok, ktorý sa spolu so zvýšeným tlakom na produktivitu výroby prejavil predovšetkým rozsiahlym používaním oceľových zváraných kúrenísk miesto tradičných medených. Úspešne sa pritom uplatnila ešte pred vojnou vyvinutá špeciálna nelegovaná martinská oceľ „Izett“ s výrazne obmedzeným sklonom k nepriaznivému starnutiu. Zaujímavým príkladom technologickej racionalizácie využívaním nekonvenčných technológií sa stala výroba spojníc a ojníc rušňov radu 52 DR, ktorých drieky boli vyrábané valcovaním a odporovo zvarené s hlavami, vyrobenými kovaním do zápustky. Nemecký vplyv na produkciu českých i rakúskych lokomotíviek sa prejavil v uplatňovaní niektorých dosiaľ neobvyklých armatúrnych prvkov. Na slovenských železnicaich sa tak objavili napr. rušne s napájacím čerpadlom Heinl, doplneným zmiešavacím predohrievačom napájacej vody, nahradzujúcim dosiaľ obvyklý výfukový napájač Metcalfe.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty