Železnice Slovenskej republiky


Elektrická trakcia


Jediným novým elektrickým trakčným vozidlom sa v sledovanom období stal motorový vozeň EMU 49.001 pre Tatranskú elektrickú vicinálnu dráhu. Zásadnejším rozdielom oproti starším štvornápravovým motorovým vozňom z roku 1912 sa stalo iba nepriame riadenie hlavného kontroléru, ktorý bol v tomto prípade umiestnený pod vozňovou skriňou. Vyrobila ho vagónka Tatra Smíchov v roku 1931.

V zariadeniach meniarní boli v tomto období staré motorgenerátory s nízkou účinnosťou nahradzované dokonalejšími ortuťovými usmerňovačmi so sklenenou nádobou.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty