Železnice Slovenskej republiky


Elektrická lokálna železnica Bratislava-zemská hranica


Udalosti konca 1. svetovej vojny zastavili prevádzku tejto miestnej železnice. Súhlas s jej opätovným zahájaním, zatiaľ iba miestnymi vlakmi z Bratislavy do Kopčian, vydali československé orgány 2.10.1919. Na rakúskej časti železnice Berg sa začalo jazdiť 18.12.1919. Obnovenie spojenia Bratislavy s Viedňou bolo dosiahnuté až po upokojení medzinárodnej situácie – doprava s prestupovaním v Kopčanoch sa začala 21.5.1920, priame vozne sa však na železnici objavili až od 1.6.1922.

Problémy s udržiavaním dvoch napájacích sústav viedli v roku 1924 k prestavbe úseku medzi depom v Kopčanoch a štátnou hranicou, napájaného dosiaľ striedavým napätím 15 kV, 16v2/3 Hz, na napájanie jednosmernou sústavou 600 V, charakteristickou pre bratislavskú mestskú hromadnú dopravu.

V roku 1933 získal podnik BÉUS, prevádzkujúci mestskú hromadnú dopravu v Bratislave, významnú kapitálovú účasť v rámci spoločnosti Elektrickej lokálnej železnice Bratislava – krajinská hranica a 15.2.1935 túto železnicu – na ktorej už na začiatku tohto roka vykonával prevádzku – získal. V období od 29.7. do 30.12.1935 túto trať BÉUS prestavala na rozchod 1 000 mm a začlenila ju do svojej siete mestskej koľajovej dopravy.Právne dokumenty