Železnice Slovenskej republiky


Rekonštrukcie železnice - ostatné rekonštrukcie železničných tratí


Medzi ďalšie významné železničné rekonštrukcie patrili úpravy miestnych železníc, zamerané na zvýšenie dovoleného osového zaťaženia, umožňujúce bezpečné používanie vozidiel z hlavných tratí, rozsiahla rekonštrukcia trate Galanta – Sereď – Trnava – Kúty (vykonala sa v rokoch 1964 – 1967 a súvisela s pripravovanou elektrifikáciou trate Kúty – Bratislava – Štúrovo) a preložky tratí v súvislosti s výstavbou vodných diel. Najväčšie preložky boli vybudované pri Nosickej priehrade (medzi stanicami Púchov a Považská Bystrica), hydrocentrále Hričov (v úseku Žilina-prednádražie – Dolný Hričov), vodnej nádrži Krpeľany (v úseku Šútovo – Turany), vodnej nádrži Liptovská Mara (Liptovská Teplá – Liptovský Mikuláš), Ružínska priehrada (Margecany – Jaklovce) a napokon i vodnom diele Dobšiná (Mlynky – Dedinky).

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty