Železnice Slovenskej republiky


Výstavba a rekonštrukcia - Žilina


Rastúci rozsah vlakotvorných výkonov v železničných staniciach Vrútky a Žilina sa už v 60. rokoch stal dôvodom na začatie príprav výstavby novej zriaďovacej stanice Žilina-Teplička. Predpokladalo sa pritom, že po dostavbe tejto stanice budú všetky vlakotvorné práce v Žiline i Vrútkach zastavené a uvoľnené plochy budú využité pre rozvoj zariadení osobnej prepravy (rozšírenie osobnej stanice v Žiline a peronizácie vo Vrútkach). Realizácia tohto zámeru si vyžiadala okrem výstavby vlastného koľajiska, mostov, budov a zabezpečovacieho zariadenia vybudovať tiež zariadenia pre ochranu studní pitnej vody a ďalšie ekologické stavby. V dôsledku ponovembrovej zmeny politického zriadenia v Československu boli stavebné práce na prelome 80. a 90. rokov prerušené. Zriaďovacia stanica Žilina-Teplička bola uvedená do obmedzenej prevádzky, vlakotvorné práce v Žiline a Vrútkach neboli zrušené.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty