Železnice Slovenskej republiky


Výstavba a rekonštrukcia - Košice


O rekonštrukcii košickej železničnej stanice rozhodol predovšetkým stále narastajúci objem prepravy medzi ZSSR a ČSR, industrializácia východného Slovenska, výstavba Východoslovenských železiarní (VSŽ) i ďalších podnikov v Košiciach a okolí, výstavba širokorozchodnej trate z Maťoviec do Hanisky pri Košiciach a napokon i prírastok obyvateľstva v Košiciach a celej aglomerácii. V rámci úprav bolo prebudované koľajisko vlastnej stanice, triediaca skupina bola vybavená koľajovou brzdou a postavená bola rozmerná hala opravovne vozňov. Súčasťou rekonštrukcie bola výstavba novej výpravnej budovy, ktorá bola do prevádzky odovzdaná v roku 1973. Okrem toho boli prebudované a rozšírené tiež okolité stanice (Barca, Haniska pri Košiciach, Krásna nad Hornádom).


© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty