Železnice Slovenskej republiky


Motorové vozne


Na rozdiel od českých zemí zostala na Slovensku motorová prevádzka viacmenej zachovaná. Vozidlový park bol v tomto čase doplnený štyrmi motorovými vozňami M 283.0 s usporiadaním 2‘B‘ dodanými závodom Ganz Budapešť v rokoch 1943 a 1944. Poháňané boli v podvozku uloženým šesťvalcovým vznetovým motorom sústavy Jendrassik prostredníctvom mechanickej prevodovky s kolesami v stálom zábere, ktoré boli radené lamelovými spojkami ovládanými stlačeným vzduchom.


© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty