Železnice Slovenskej republiky


Parné rušne - rekonštrukcia parných rušňov


Prevádzka závodu Slovnaft, spracúvajúceho ropu zo ZSSR, produkovala najmä po ukončení výstavby ropovodu Družba roku 1962 značné množstvo ťažších destilačných zvyškov. Pre ich využitie prestavalo rušňové depo Bratislava východ s pomocou odborníkov zo Slovnaftu parný rušeň 555.0274 na vykurovanie ťažkým vykurovacím olejom (mazutom) a 16.9.1963 ho odovzdalo do skúšobnej prevádzky. Úprava rušňa preznačeného v tejto súvislosti na rad 555.3 sa prejavila predovšetkým na kúrenisku a popolníku, ktoré boli úplne vymurované šamotovou výmurovkou. Do dvernice skriňového kotla bol zamontovaný veľký a malý horák, ktorý rozprašoval pomocou pary predohriaty mazut, pritekajúci z rekonštruovaného tendra 930.3; jeho úpravy spočívali vo výmene uhoľného zásobníka za mazutovú nádrž s parnými vykurovacími hadmi, zabezpečujúcimi náležité predohriatie mazutu. Prevažná väčšina rušňov bola počas roku 1964 upravená v ZSSR (depo Kovel, dielne Ivano-Frankovsk). Na Slovensku boli rušne radu 555.3umiestnené iba v depe Bratislava-východ. Nové možnosti využitia ťažkých ropných destilačných zvyškov v Slovnafte, zdraženie použitého ropného paliva po prepuknutí svetovej energetickej krízy na konci 60. rokov, prebiehajúca výmena trakcií, začatá v tom čase na ČSD i nedôvera personálu k týmto pomerne nezvyčajným rušnom (5.2.1964 došlo k výbuchu kotla rušňa 555.3277 neďaleko Sládkovičova) spôsobili postupné odstavovanie týchto rekonštruovaných rušňov.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CScPrávne dokumenty