Železnice Slovenskej republiky


Trať Opava-Trenčín Moravsko-sliezskej centrálnej železnice


Koncom roka 1872 rozhodlo valné zhromaždenie Moravsko-sliezskej ústrednej železnice, pod dojmom optimistickej nálady zo začatia prevádzky na svojej kmeňovej sieti Olomouc – Krnov – Jindřichov Hradec a odbočky Krnov – Opava, o realizácii ambiciózneho projektu železnice z Opavy do Trenčína. Mala sa napojiť na projektovanú Považskú železnicu. Ešte v tom istom roku získala spoločnosť na zamýšľanú železnicu koncesiu bez nároku na štátnu záruku (projekt ponúkal železnicu v strategickom smere a aj prehra v prusko-rakúskej vojne bola ešte v čerstvej pamäti) a prakticky ihneď sa pustila pomerne veľkorysým štýlom do stavby. Do krachu na viedenskej burze stihla spoločnosť rozostavať násypy medzi Trenčianskou Teplou a Vlárskym priesmykom a medzi Hranicou na Morave a Vsetínom, rozpracovať stavbu správnej budovy vo Fulneku a nakúpiť železničné vozne. Hospodárska kríza druhej tretiny 70. rokov zabránila dokončeniu rozpracovanej stavby.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska.
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty