Železnice Slovenskej republiky


Parné rušne - nové rušne pre miestne trate


Prevádzka na mnohých slovenských lokálkach bola krátko pred 1. svetovou vojnou zmodernizovaná kvalitnými uhorskými rušňami triedy TV MÁV (331.0 ČSD), vhodnými pre tieto trate predovšetkým svojím nízkym osovým zaťažením. I napriek tomu boli na niektorých miestnych železniciach nasadené rušne radu 423.0. Boli to dvojčité tendrovky s usporiadaním pojazdu 1‘ D 1‘. Prvých desať strojov bolo vyrobených v roku 1921 pražskou První Českomoravskou továrnou na stroje ešte bez prehrievača, všetky ostatné boli už štandardne vybavené malotrubnatým alebo veľkotrubnatým prehrievačom. Rad sa vyrábal vo viacerých modifikáciách po celé sledované obdobie prekticky všetkými československými lokomotívkami. Ich použitie na Slovensku bolo obmedzené iba na obvod riaditeľstva Bratislava a na rekonštruované trate, umožňujúce osové zaťaženie 13 t. Modernizácia prevádzkyna menej únosných tratiach bola dosiahnutá predovšetkým ich motorizáciou.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty