Železnice Slovenskej republiky


Staničné a iné budovy


Väčšina železničných budov, postavených počas trvania slovenského štátu, vznikla v súvislosti s výstavbou nových alebo rozsiahlou rekonštrukciou jestvujúcich železníc. Medzi ostatnými železničnými novostavbami dominujú výpravné budovy v staniciach Tatranská Štrba, Žilina, Považská Bystrica, Púchov, Brezno a Trenčín.

 

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty