Železnice Slovenskej republiky


Druhé koľaje existujúcich tratí


Bratislava-Rača – Leopoldov

Po novembri 1938 ostala Bratislava spojená so Slovenskom iba jednokoľajnou traťou Bratislava – Trnava – Leopoldov. Neúnosná situácia, keď akákoľvek nehoda, živelná pohroma či sabotáž mohli znemožniť železničné spojenie Bratislavy s ostatným Slovenskom, sa riešila okamžitou výstavbou druhej traťovej koľaje Bratislava-Rača – Leopoldov.

Jednotlivé medzistaničné úseky boli uvádzané do prevádzky nasledovne:

 

Brastovany – Leopoldov

14.5.1940

Svätý Jur – Pezinok

4.7.1940

Cífer – Trnava

19.8.1940

Trnava – výhybňa Majláth

30.4.1941

výhybňa Majláth – Brestovany

4.5.1941

Bratislava-Rača – Svätý Jur

25.6.1941

Šenkvice – Cífer

25.6.1941

Pezinok – Šenkvice

1 6.9.1941

Na rekonštruovanej trati bola súčasne zvýšená traťová rýchlosť zo 60 na 100 km/hod.

Košicko-bohumínska železnica

So zdvojkoľajnovaním železnice medzi Žilinou a Popradom sa začalo krátko pred vznikom slovenského štátu. SŽ v prácach pokračovali a jednotlivé úseky odovzdávali do prevádzky takto:

 

Strečno – Vrútky

27.11.1940

Štrba – Važec

3.9.1941

Poprad-Tatry – Batizovce – výhybňa Malá Štrba

1942

Važec – výhybňa Hybe

1942

Výhybňa Malá Štrba – Štrba

11.12.1942

Ďalšie úseky na Spiši, Liptove a Turci vrátane Kraľovnianskeho tunela boli rozostavané, ale do konca vojny neboli dokončené. Dôvodom boli postupujúce vojnové operácie, SNP a nedostatok strategických materiálov, hlavne ocele na mosty, gumy, kože i pohonných hmôt u dodávateľov.

Do konca vojny sa zdvojkoľajnilo 59,6 km trate, vybudovali sa dva dvojkoľajné, jeden jednokoľajný a rozostaval sa ďalší dvojkoľajný tunel (strečnianske tunely, Štiavnický a Kraľovniansky tunel). Prestavalo sa cca 300 mil. Ks. Po skončení vojny preto zdvojkoľajňovanie rýchlo pokračovalo.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty