Železnice Slovenskej republiky


Miestna železnica Šamorín - Kvetoslavovo


Koncesiu na výstavbu železnice zo stanice Kvetoslavovo (Úszor) Miestnej železnice Bratislava – Komárno do Šamorína, vydalo MO výnosom č. 31948 z roku 1915. Koncesionárom bola obec Šamorín, ktorej koncesia predpisovala ukončiť výstavbu železnice do jedného roka. Podľa údajov kroniky Kvetoslavova vyplýva, že na jej výstavbe sa zúčastnili aj ruskí vojnoví zajatci. Prevádzka na dokončenej železnici bola otvorená 23.11.1915. Jej trasa viedla veľmi priaznivým terénom – najväčší spád neprekročil 2 ‰ a iba nepatrná časť železnice ležala v oblúkoch. Trať s jednou zastávkou, dlhá 4,6 km, dovoľovala rýchlosť 40 km/h a nápravové zaťaženie 12 t a križovali ju iba nechránené priecestia. V stanici Šamorín bola postavená výpravná budova, sklad, skládka uhlia, rušňová remíza svodárňou a vlečka do parného mlyna. V súvislosti s výstavbou trate bola stanica Kvetoslavovo rozšírená a vybudovali tu aj dve studne. Celkové náklady výstavby dosiahli čiastku 530 000 K. Spoločnosť miestnej železnice sídlila v Budapešti.

©  ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty