Železnice Slovenskej republiky


Miestna železnica Piešťany - Vrbové


Koncesia pre výstavbu a prevádzku trate zo stanice Piešťany MÁV do Vrbového a odbočkou Trebatice – Rakovice bola udelená nariadením MO č. 78247/906.X.12 budapeštianskej firme G. Gregersen a synovia. Na odbočke Trebatice – Rakovice sa pritom rátalo iba s nákladnou dopravou.

Na trati boli 3 nákladiská a dve stanice s jednou výpravnou budovou, jedným strážnym stanovišťom a čakárňou, jedným skladom a dvoma nekrytými nákladiskovými rampami. Trať križovalo 21 úrovňových priecestí bez závor. Stavebný kapitál 11,2 km dlhej železnice obnášal 869 000 K. Prevádzka sa na nej začala 27.10.1906.

©  ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CScPrávne dokumenty