Železnice Slovenskej republiky


Miestna železnica Komárno - Kolárovo


Koncesiu na výstavbu a prevádzku železnice, vedúcej zo stanice MÁV v Komárne cez Čalovec do Kolárova (Gúty) udelilo MO svojím nariadením č. 15460/914.III.7 stavebnej firme G. Gregersen a synovia z Budapešti.

V sklone a oblúkoch ležala iba štvrtina trate, takže výstavba si nevyžiadala významnejšie zemné práce; vybudovalo sa iba 57 menších priepustov celkovej dĺžky 84 m. Vysoké stavebné náklady zapríčinilo – okrem všeobecného rastu cien po vypuknutí 1. svetovej vojny – najmä rozšírenie stanice Komárno. Výstavba 25,9 km dlhej železnice stála 2 826 000 K.

Na trati bolo 6 staníc, 2 zastávky a 4 strážne stanovištia. Na konečnej stanici v Kolárove sa tiež postavila rušňová remíza s vodárňou. Z 52 úrovňových priecestí bolo kryté závorami iba jedno. Železnica bola v prevádzke od 8.11.1914.

©  ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty