Železnice Slovenskej republiky


Miestna železnica Šaľa - Neded


Koncesiu na výstavbu a prevádzku trate, vychádzajúcej zo stanice MÁV v Šali a smerujúcej do Nededu, získala nariadením MO č. 53382/909.VI.30. budapeštianska firma G. Gregersen a synovia. Koncesia stanovovala povinnosť obstarať materiál na stavbu a prevádzku železnice z uhorských zdrojov.

Výstavba 19 km dlhej železnicčnej trate trvala 5 mesiacov a stála 1 875 000 K. Iba štvrtina dĺžky trate ležala na sklone a v oblúkoch, nebolo preto potrebné budovať rozsiahlejšie zemné práce ani umelé stavby – na celej trase sa postavilo iba 28 priepustov a menších mostov. Bolo na nej 5 staníc, každá s výpravnou budovou, skladom a nákladiskom, v Nedede tiež s výhrevňou a vodárňou. Železnicu s 3 strážnymi stanovišťami križovalo 34 úrovňových priecestí bez závor. Prevádzka na železnici sa začala 17.10.1909.

©  ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty