Železnice Slovenskej republiky


Parné rušne - povojnová konsolidácia rušňov


Obnovovanie dopravy na ťažko poškodených železniciach Slovenska bolo uskutočňované s použitím všetkých prevádzkyschopných hnacích vozidiel, ktoré sa tu v tom čase nachádzali, bez ohľadu, či boli vlastné alebo cudzie. Pretože i tak bol disponibilný rušňový park nedostatočný, rozhodli sa ČSD ešte roku 1945 - vzhľadom na indispozíciu československých závodov (lokomotívky Škoda i ČKD boli tesne pred koncom vojny spojeneckými náletmi zničené) - prenajať a neskôr i zakúpiť celkovo 80 amerických vojnových rušňov typu Consolidation (456.1 ČSD). Tieto stroje usporiadania 1‘D vyrobili v rokoch 1942 - 1945 americké lokomotívky LIMA, ALCO a Baldwin. Napriek svojej jednoduchosti priniesli k nám celý rad pozoruhodných zdokonalení, ktoré sa neskôr uplatnili i v konštrukcii československých lokomotíviek - natriasacie rošty Houlson, križiaky Laird, vertikálne nesacie napájače Nathan atď. Okrem týchto rušňov používali konsolidujúce sa slovenské železnice reparáciou pridelené nemecké rušne radov 50, 52, 64 a 86 DR (555.0, 555.1, 365.4 a 455.2 ČSD). Boli zvláštne niektorými nezvyčajnými konštrukčnými úpravami (napájacie čerpadlá Knorr-Tolkien, piestové posúvače Schulze, poisťovacie ventily Ackermann atď.), ktoré boli neskoršími rekonštrukciami vymieňané za zariadenia bežné pre ČSD. Ďalšie reparáciou pridelené rušne boli stroje na Slovensku už skôr používaných radov 465.0, 431.0 a 344.4.


© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty